Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

nagrzewnice master gazowe
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą mnagrzewnice master gazowe .

Widok do druku:

nagrzewnice master gazowe